Amikor valakinek fordításra van szüksége, az egyik első kérdés, amelyről döntenie kell: fordítóirodát vagy egyéni fordítót keressen? A jó választás sok tényezőtől függ. Lássuk hát.

Az egyéni fordító

A szabadúszó fordító általában egyéni vállalkozó. Megkapja a megrendelést, lefordítja a szöveget, küldi a számlát. (Ez persze csak sematikus leírás, az előkészítés,  a fordítás és a minőségellenőrzés folyamata eleve igen összetett, de erről máskor.)

A fordítóiroda

A fordítóiroda egy plusz lépcső a folyamatban. Fontos tudni, hogy a fordítóiroda pontosan azokat a fordítókat bízza meg a munkák elvégzésével, akik amúgy közvetlenül is elérhetők. Átvállal bizonyos terheket a fordítótól (előkészítés, adminisztráció, projektmenedzsment), és a saját árrése miatt nyilván drágább, mint a közvetlenül megbízott szabadúszó fordító.

Milyen tényezők alapján döntsünk?

A fordítás ára

Jellemzően fontos tényező az ár. Ha az ügyfél közvetlenül a fordítót bízza meg, olcsóbban jut hozzá a fordításhoz, mint ha közbeékelődik a folyamatba egy fordítóiroda.

Egy nyelv vagy több nyelv?

Olyan fordító akad, aki több forrásnyelvről fordít, de olyan alig, aki több célnyelvre, és ezt profi szinten teszi. (Ide kapcsolódik a nem anyanyelvre való fordításról szóló bejegyzésem.) Ezért ha egy anyagot egyszerre sok nyelvre kell lefordítani, jó választás lehet egy kiterjedt fordítói bázissal bíró fordítóiroda.

Ha az anyagot csak egy nyelvre kell fordítani (például angolról magyarra), ez a szempont nem él, és érdemes a többit megfontolni.

A határidő

Egy fordító egy nap a lehető legjobb minőség fenntartása mellett általában 2–3000 szó lefordítását szokta vállalni. Ez felmehet 4–5000 szóra, végszükség esetén akár 6000-re, de kizárólag időlegesen. Ha egy fordítónak tartósan napi 5000 szót kell lefordítania, az szinte biztos, hogy a minőség rovására megy. Ezt érdemes az ügyfélnek szem előtt tartania, ha egyéni fordítót keres meg.

Ha óriási mennyiségű szöveget kell szűkös határidővel lefordítani, logikus a megoldás: a munkát több fordítónak kell párhuzamosan végeznie. Egy fordítóiroda ebben természetesen tud segíteni. Az viszont szinte biztos, hogy így nem lesz egységes sem a szöveg stílusa, sem a minősége. Ez az irreálisan sürgős munka ára.

Fontos-e a fordító szakértelme egy adott területen?

Ha a fordításhoz szükséges, hogy a fordító jól értsen egy speciális szakterülethez, nagyobb garanciát jelenthet a minőségre, ha a megbízó közvetlenül egy egyéni fordítót keres meg. (Például egy orvosi jelentés esetén egy orvosi szakfordítót, egy befektetési alap bemutatása esetén egy pénzügyi szakfordítót.) Ebben az esetben ugyanis közvetlenül bizonyosodhat meg a fordító szakértelméről és tapasztalatáról, és maga választhatja ki a fordítót (erre egy iroda esetében nincs lehetőség).

Előfordul, hogy egyes fordítóirodák kiadják a speciális ismereteket igénylő szövegeket is olyan fordítóknak, akik csak érintőlegesen (vagy rosszabb esetben egyáltalán nem) értenek az adott területhez. Az ügyfél pedig ezt nem tudja ellenőrizni, hiszen nincs közvetlen kapcsolata a fordítóval. Természetesen nem célom az általánosítás, akadnak bőven profi hozzáállású irodák is. Ha a megbízó nem talál olyan egyéni fordítót, akire szívesen bízná a munkáját, érdemes megkeresni ezeket az irodákat; könnyen lehet, hogy kapcsolatban állnak a megfelelő fordítóval.

A kommunikáció hatékonysága

Sokat ad a fordítási folyamat hatékonyságához, ha a fordítónak lehetősége van kommunikálni a megbízóval. Számos kérdés merülhet fel: egy-egy kifejezést a több lehetőség közül hogyan szeretne magyarul viszontlátni az ügyfél, a szövegben maradt programkódokat pontosan hogy kell kezelni, egy beosztás nevének van-e bevett magyar megfelelője a cégen belül stb. Az egyéni fordítóval a kommunikáció közvetlen, és így a lehető leghatékonyabb.

A fordítóiroda soha nem adja ki a fordító elérhetőségét az ügyfélnek, az esetleges kérdések mindig az iroda projektmenedzserén mennek keresztül, ami nyilvánvalóan lassítja a kommunikációt, és ha egy-egy válasz nem teljesen egyértelmű, megbeszélést igények, akkor egyértelműen hátráltatja is.

Összefoglalás – jellemző esetek

A fordítóiroda a jó döntés, ha…

...a fordítás ára nem jelentős szempont, az anyagot egyszerre sok nyelvre kell lefordítani, nagy a terjedelme és szűkös a határidő (pl. néhány nap alatt kell több tízezer szót lefordítani), nem találtunk az adott szakterülethez jól értő egyéni fordítót, és az anyag igen egyértelmű, nem merülhet fel sok kérdés a fordító részéről.

Az egyéni fordító a jó döntés, ha…

...fontos a kedvező ár, az anyagot csak egy nyelvre kell lefordítani, reális a határidő (azaz egy napra 2–3000 szó jut), találtunk olyan fordítót, aki jól ért az adott szakterülethez, és fontos, hogy hatékonyan tudjunk kommunikálni a fordítóval a projekt során.